ข้อห้ามการแสดงออกทางภาษากายของมาเลเซียเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อห้ามการแสดงออกทางภาษากายของมาเลเซีย

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:52 น.

 อ่าน 7,608

ข้อห้ามการแสดงออกทางภาษากายของมาเลเซีย

สัญลักษณ์ท่าทาง

- ไม่ควรใช้เท้าชี้ หรือเขี่ยสิ่งของใดๆ ชาวมาเลย์ถือว่าเท้าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด

- ไม่ควรยืนเท้าสะเอว เพราะชาวมาเลย์ถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงก้าวร้าว และไม่สุภาพเรียบร้อย

- ไม่ควรใช้มือซ้ายส่ง มอบ หรือสะกิดผู้อื่นเนื่องจากชาวมาเลย์ถือว่าการใช้มือซ้ายเป็นการแสดงท่าทางที่ไม่สุภาพอย่างยิ่ง

- ไม่ควรนั่งไขว้ห้าง เพราะจะทำให้เท้าชี้ไปทางผู้อื่น ชาวมาเลย์ถือว่าเท้าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด

- ไม่ควรใช้นิ้วชี้ แต่ควรใช้นิ้วโป้งแทนการชี้สิ่งของหรือชี้คน

- ไม่ควรแตะศีรษะชาวมาเลย์โดยเด็ดขาดเพราะถือว่าศีรษะเป็นของสูง ดังนั้นการสัมผัสศีรษะจึงเป็นการกระทำที่หยาบคาย และไม่ให้เกียรติ

- ไม่ควรยิ้นล้วงกระเป๋าระหว่างการสนทนากับชาวมาเลย์ในที่สาธารณะ เพราะถือเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพอย่างยิ่ง

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 23 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด