สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม "เวทีรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2557" ณ หอประชุมวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม "เวทีรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2557" ณ หอประชุมวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:05 น.

 อ่าน 1,753

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม "เวทีรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2557" ณ หอประชุมวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด