สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมโครงการสัมมนา "ผู้บริหารพบสื่อ" พัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการสัมมนา ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมโครงการสัมมนา "ผู้บริหารพบสื่อ" พัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการสัมมนา ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:49 น.

 อ่าน 1,886

วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมโครงการสัมมนา "ผู้บริหารพบสื่อ" พัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการสัมมนา ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด