สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:16 น.

 อ่าน 2,460

วันที่ 30 มีนาคม 2558 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด