ธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนา BIDV แหล่งเงินทุนเวียดนามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยตลาดอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนา BIDV แหล่งเงินทุนเวียดนามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยตลาดอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:33 น.

 อ่าน 2,553
ธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนา BIDV แหล่งเงินทุนเวียดนามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยตลาดอาเซียน
 
      รัฐบาล เวียดนามได้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การปรับปรุงท่าเรือน้ำลึก การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติให้ทันสมัย การลงทุนด้านพลังงานด้วยงบประมาณหลายพันล้าน การสร้างเขื่อนทางภาคเหนือที่จะเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
 
      เวียดนาม ยังต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ ทั้งเงินลงทุนจากต่างประเทศและ ในประเทศ ธนาคารเพื่อการลงทุน และการพัฒนา BIDV เป็นอีกแหล่งเงินทุนที่สำคัญภายในประเทศของเวียดนามที่ให้การสนับสนุนการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน อุตสาหกรรม และโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างสนามบิน ท่าเรือ การก่อสร้างเคเบิ้ลคา จากอำเภอซาปา ขึ้นภูเขาฟาน ซี ปัง แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อของจังหวัดเลาไค การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นบริษัทลงทุนจากประเทศไทย เป็นต้น ธนาคารฯ ยังได้ทำการวิจัยตลาดในอาเซียน และในประเทศที่เวียดนามต้องเข้าไปลงทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนเวียดนาม และเป็นที่ปรึกษาให้นักลงทุน สถานประกอบการจากต่างชาติ
 
      การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นความท้าทาย และเปิดโอกาสให้ธนาคารฯ BIDV เข้าถึงผู้ประกอบการ นักลงทุน ตลาดการค้าได้มากขึ้น ช่วยให้ลูกค้าของธนาคารฯ มีโอกาสขยายกิจการไปยังประเทศสมาชิกได้ง่าย ซึ่งธนาคารได้พัฒนาการดำเนินงานทุกด้านเพื่อรองรับการเปิดตลาดในอาเซียน โดยเฉพาะด้านภาษาที่ถือเป็นข้อด้อยที่ต้องเร่งพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด