อะไรคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อะไรคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:32 น.

 อ่าน 1,856
อะไรคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน
 
    ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
1.การเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิทธิบัตรการออกแบบ และเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
2.การหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบใน ด้านการเสริมสร้างศักยภาพระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน
3.การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรชีวภาพและการแสดงออกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
    อาเซียนยังมี ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ด้วย
      อาเซียนจะไม่กำหนดแนวทางการดำเนินการภายในของตนเองแต่จะสนับสนุนให้ ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเป็นภาคีกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถใช้ มาตรฐานเดียวกันได้กับทั่วโลก ล่าสุด อาเซียนเห็นชอบให้แต่ละประเทศสมาชิกเป็นภาคี
1.พิธีสารมาดริดด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
2.ความตกลงเฮกด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบระหว่างประเทศ
3.สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty : PCT) (ไทยเข้าเป็นภาคี PCT แล้ว)
 
      คาดว่าจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดและ สนธิสัญญา PCT ได้ภายในปี 2558 แต่สำหรับความตกลงเฮกประเทศอาเซียนอย่างน้อย 7 ประเทศจะเข้าเป็นภาคีได้ภายในปี 2558
 
โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด