หอการค้าญี่ปุ่นมั่นใจ พร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนในไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หอการค้าญี่ปุ่นมั่นใจ พร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนในไทย

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:13 น.

 อ่าน 3,233
หอการค้าญี่ปุ่นมั่นใจ พร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนในไทย
 
      ประธานหอการ ค้าญี่ปุ่น (นายอากิระ มูราโกชิ) พร้อมคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce : JCC) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อแนะนําคณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่นชุดใหม่และเน้นให้ไทย เป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค รองรับการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

       พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันในเรื่อง การขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นเห็นว่า ไทยมีความพร้อมเป็นฐานการผลิตให้ญี่ปุ่นส่งขายไปยังประเทศที่ 3 และเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคที่แท้จริง บริษัทญี่ปุ่นจะเข้ามาตั้งสํานักงานใหญ่ในประเทศไทย เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัว
มากขึ้น โดยเฉพาะหลังการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปีนี้

        รมต.พาณิชย์ เน้นว่า รัฐบาลไทยให้ความสําคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นให้การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับนักลงทุนต่างชาติ และเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ในการเข้ามาลงทุน ขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและการเติบโตของธุรกิจญี่ปุ่นเป็นไปในลักษณะ ทั้งสองได้ประโยชน์ร่วมกัน  
 
      โดยไทยให้ความสำคัญใน 2กลไกหลัก สําหรับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและ ญี่ปุ่น กล่าวคือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการประสานงานระหว่างรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น และระหว่างภาคเอกชนไทย-ญี่ปุ่น
 
       นอกจากนั้น ยังเน้นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในอนาคต เนื่องจากปัจจัยความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศกําลังส่งผลต่อภาคเกษตรอย่างมี นัยสําคัญ

      หอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2497 มีจํานวนสมาชิก 1,624 บริษัท ซึ่งมีจํานวนมากเป็นอันดับสอง รองจากหอการค้าญี่ปุ่น ณ นครเซี่ยงไฮ้โดยบริษัทที่เป็นสมาชิกของ JCC เป็นนักธุรกิจและนักลงทุนจากภาคการผลิตและภาคบริการคิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 50 : 50 และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
 
โดย : กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด