กระทรวงวัฒนธรรมชูจุดเด่นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงวัฒนธรรมชูจุดเด่นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:07 น.

 อ่าน 2,164
กระทรวงวัฒนธรรมชูจุดเด่นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
 
       กระทรวงวัฒนธรรมชูจุดเด่นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน นำเสนออัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรม 10 ประเทศอาเซียน ผ่านสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่แบบมีชีวิตในรูปแบบนิทรรศการ 6 ห้อง กระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนเกิดการเรียนรู้มรดกร่วมอาเซียน
 
       วันนี้ (16ก.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 ส.ค.นี้
 
        โดยศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม โดยมีจุดเด่นละความน่าสนใจ คือ การนำเสนออัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมของ 10 ประเทศอาเซียน ในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการผ่านสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่แบบมี ชีวิต เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ของอาเซียนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความตระหนักรู้และเกิดการเรียนรู้ในตัวร่วมของอาเซียนในเรื่องของ ประวัติศาสตร์อาเซียนยุคต่าง ๆ ที่ถือเป็นมรดกร่วม อีกทั้งยังเป็นการเปิดใช้มิติทางวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์และต่อยอดทาง เศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า การจัดแสดงนิทรรศการแบ่งออกเป็น 6 ห้อง ประกอบด้วย
 
1) ห้อง"หลอมรวมร่วมวัฒนธรรม” (TheMelting Pot of ASEAN Cultures) ที่จัดแสดงวีดิทัศน์ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียน
2) ห้อง”เราล้วนคืออาเซียน” (We are ASEAN) จัดแสดงข้อมูลดิจิตอลผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่(Video Wall) เช่น การกำเนิดประชาคมอาเซียนลำดับเหตุการณ์สำคัญของประชาคมอาเซียน และข้อมูลทั่วไปของชาติสมาชิกอาเซียน
3) ห้อง”ถนนสายวัฒนธรรมอาเซียน”(The ASEAN Street) จัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวรที่จำลองบรรยากาศท้องถนนของอาเซียนเพื่อสร้างการ เชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นไฮไลน์ ของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
4) ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ (The E-Library Park) เปิดให้บริการข้อมูลหนังสือ นิตยสาร ไม่ต่ำกว่า 5,000 เล่มในรูปแบบ E-book
5) ห้องปฏิบัติการเชิงวัฒนธรรม (The Knowledge Lab) รองรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวัฒนธรรม
6) ห้องนิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงเรื่องราวของประเทศอาเซียนอาทิ ฟ่อนข้าวแห่งอุษาคเนย์ ที่แสดงประวัติของข้าวในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงเรื่องความเชื่อ พิธีกรรม และภูมิปัญญาของคนอาเซียน อาทิ พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญการแสดง ระบำอาเซียน เป็นต้น

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด