สธ.ไทยจัดประชุมทางไกล รมต.สธ.อาเซียนบวก 3 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สธ.ไทยจัดประชุมทางไกล รมต.สธ.อาเซียนบวก 3

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:25 น.

 อ่าน 2,908

สธ.ไทยจัดประชุมทางไกล รมต.สธ.อาเซียนบวก 3

       นาย แพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลรัฐมนตรีสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียนบวกสาม คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส และให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศเวียดนามและเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ในรูปแบบของการประชุมทางไกลครั้งแรกของ รัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียนบวก 3 โดยได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการ การประเมินความเสี่ยงของโรค การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้อภิปรายร่วมกันถึงการสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเมอร์สของภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ กล่าวต่อว่า ผลการประชุมครั้งนี้ได้รับรองถ้อยแถลงความร่วมมือของประเทศสมาชิกเพื่อรับ มือสถานการณ์การระบาดของโรคเมอร์สและโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ในภูมิภาค ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากแถลงการณ์ร่วมกันของการประชุมรัฐมนตรี สาธารณสุขอาเซียนบวก 3 สมัยพิเศษ ว่าด้วยการเตรียมพร้อมและรับมือการระบาดของโรคอีโบลา ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม 2557
       สาระสำคัญของถ้อยแถลงดังกล่าวประกอบด้วย
1. เพิ่มความเข้มแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ในการเฝ้าระวังโรคและยกระดับกลไกการประเมินความเสี่ยงระดับภูมิภาคของโรค เมอร์ส หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศสมาชิก
3. การประสานความร่วมมือระหว่างชายแดนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการติดตามผู้เดินทางและความร่วมมือในการสอบสวนโรค
4. สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการที่สามารถ วินิจฉัยโรคได้ รวมทั้งการมีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรค มีประสิทธิภาพ
5. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและถ่ายทอดบทเรียนร่วมกัน ระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทบทวนและสังเคราะห์การดำเนินงาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการโรคเมอร์สในภูมิภาค
 
   อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานจากผู้ป่วย เดินทางจากประเทศตะวันออกกลาง ทุกประเทศจึงต้องคงมาตรการเฝ้าระวังโรคเมอร์สอย่างต่อเนื่อง และประเทศเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสรุปผลประสบการณ์ของประเทศในระดับ นานาชาติในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้ ทุกประเทศได้ให้ความสำคัญการใช้มาตรการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการแพร่กระจายโรคอย่างเหมาะสม

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด