จัดตั้งสายด่วนอาเซียน - จีน รับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเลเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดตั้งสายด่วนอาเซียน - จีน รับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเล

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:47 น.

 อ่าน 1,359
จัดตั้งสายด่วนอาเซียน - จีน รับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเล
 
     เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ กฎาคม ที่ผ่านมา จีนเป็น เจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๙ (ASEAN-China Senior Officials’ Meeting on the Implementation of the DOC: SOM on DOC) ณ นครเทียนจิน นายนภดล เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในฐานะประธานร่วมของการประชุมฯ ได้แถลงข่าวร่วมกับนายหลิว เจิ้นหมิน (Liu Zhenmin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน  สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

    ที่ประชุมรับรองเอกสารสำคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) Work Plan on the Implementation of the DOC for 2015-2016 (๒) Terms of Reference of the Eminent Persons and Experts Group (EPEG) on the COC in the South China Sea โดยมอบหมายให้คณะทำงานอาเซียน-จีน พิจารณาจัดตั้ง EPEG เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของ JWG และ SOM on DOC ในเชิงเทคนิค และ (๓) the Second List of Commonalities โดยให้ Pending Issues เป็นเอกสารประกอบการเจรจาจัดทำ COC ต่อไป

     ที่ประชุมย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีใน ทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาและหารือเกี่ยวกับการ เจรจาจัดทำแนวปฏิบัติ (Code of Conduct: COC) ในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม DOC
 
       ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ JWG พิจารณาจัดตั้งสายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการต่างประเทศอา เซียน-จีน เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางทะเลโดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติให้แล้วเสร็จ

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด