ผลการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:48 น.

 อ่าน 1,822
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16
 
    ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นเมียนมา) และสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองนูซาดัว บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการด้านสนเทศจาก ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายและติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอโครงการรับการพิจารณาจากประเทศสมาชิก
 
    นาง อุษณีย์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้รายงานความคืบหน้าการขอขยายกรอบเวลาของแผนการ ดำเนินงาน ASEAN – China Work Plan on Enhancing ASEAN – China Cooperation Through Information and Media ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – จีน รวมถึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ โครงการ Visit of ASEAN – China Broadcasting Personnel to Thailand และการจัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในปี 2559
 
   นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ จะเสนอขอรับการอนุมัติโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรม สนเทศ ครั้งที่ 50 รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 โครงการ งบประมาณจำนวน 434,280.00 เหรียญสหรัฐ โดยการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมสนเทศ ครั้งที่ 50 จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2558 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด