มอบรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี พ.ศ. 2558 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี พ.ศ. 2558

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:55 น.

 อ่าน 2,394

วันที่ (29 ก.ย.58) เวลา 09.30  น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธย พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี พ.ศ. 2558

กำนันดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่

1. นายบรรเทิง สงเคราะห์ธรรม กำนันตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง

2. นายบัญชา   พวงสวัสดิ์ กำนันตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง

ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่

1. นายมงคล  โชคชัยเจริญสิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล

2. นางรัชนก  เพชรจำรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ประชาชน)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด