มอบใบมาตรฐานสินค้าฮาลาลโครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร ปี พ.ศ. 2558 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพัฒนาบรรจุภัณฑ์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบใบมาตรฐานสินค้าฮาลาลโครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร ปี พ.ศ. 2558 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:57 น.

 อ่าน 2,318

วันนี้ (29 ก.ย.58) เวลา 09.30 น. การประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกันยายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบใบมาตรฐานสินค้าฮาลาลโครงการพัฒนาอาหารฮาลาลแบบครบวงจร ปี พ.ศ. 2558 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพัฒนาบรรจุภัณฑ์      มีดังนี้
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่มได้แก่
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทพมงคลร่วมใจ ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา ตำบลช้างน้อย  อำเภอบางไทร
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกษตรสามัคคี1 ตำบลสำพะเนียง  อำเภอบ้านแพรก
4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตอสามัคคี ตำบลท่าตอ  อำเภอมหาราช
5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามเมือสามัคคี ตำบลสามเมือง  อำเภอลาดบัวกลวง
6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังจุฬา ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย
7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองมโนราห์ ตำบลบ้านแพน  อำเภอเสนา
8. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลกระจิว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. วิสาหกิจชุมชนแชมพูสมุนไพรไทย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ตำลบลไทรน้อย อำเภอบางบาล
3. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดบ้านช้าง ตำบลบ้าช้าง อำเภออุทัย
4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีรวมดาวสาวใหญ่ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบำรุงเส้นผม ตำบลบ้านกรด อำภอบางปะอิน
6. วิสาหกิจชุมชนตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน
7. วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลบ่อโพง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
8. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารร่วมใจพัฒนา ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ประชาชน)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด