การมอบรางวัลคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การมอบรางวัลคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:30 น.

 อ่าน 3,602

วันนี้ (28 ส.ค.58) เวลา 09.30 น.  การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558    นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตามลำดับ ดังนี้
การมอบรางวัลคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมการพัฒนา
ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ บ้านหัวเมฆ  หมู่ที่ 8 ตำบลบางประแดง   อำเภอบางปะอิน
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่ บ้านนา  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านนา  อำเภอมหาราช
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ได้แก่ บ้านดง   หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านม้า  อำเภอบางปะหัน
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3   ได้แก่ บ้านพลับ  หมู่ที่ 6  ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชาย
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ นายชอบ  รักษา     ตำบลบ้านหลวง     อำเภอเสนา
ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น หญิง
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ นางอนงค์  คงบุตร   ตำบลบ่อโพง    อำเภอนครหลวง        
ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน
   รางวัลชนะเลิศ      ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)    บ้านบึงวังน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้อย  อำเภอวังน้อย
ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับตำบลดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ      ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.)  ตำบลดอนหญ้านาง  อำเภอภาชี
ประเภทศูนย์เรียนรู้ชุมชนดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหลวง   หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา
ประเภทกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   หมู่ที่ 3  ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย
ประเภทกลุ่มอาชีพ OTOP ดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ กลุ่มอาชีพจักสานบ้านโรงราช   หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลหน้าไม้   หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร
ประเภทโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ บ้านวังแดงเหนือ   หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ
ประเภทผู้นำวิถึชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ นายอนงค์  มีหลาย   หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร
ประเภทครอบครัวพัฒนาดีเด่น
   รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ นางประภัสสร  ภาคพิจารณ์    หมู่ที่ 8 ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ประชาชน)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด