การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:42 น.

 อ่าน 1,234

การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน

ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

  คณะกรรมการวัฒนธรรมและศิลปะแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Commission for Culture and the Art : NCCA) จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 : ค่ายแห่งดนตรีและเทศกาลฆ้องและเครื่องดนตรีไม้ไผ่ (2015 ASEAN Youth Camp Cycle 2 : Gongs and Bamboo Music Camp and Festival) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 ณ เกาะลูซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยขอเชิญประเทศไทยส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คน

        สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยในส่วนของนักดนตรีเยาวชน และสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ชั้น 22) เลขที่ 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2422 8946 โทรสาร 0 2446 8347 E-mail: aseancocithailand@gmail.com หรือ www.m-culture.go.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2558 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด