กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัด Mobile Unit ณ สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 นี้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัด Mobile Unit ณ สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:51 น.

 อ่าน 2,341
          ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กำหนดแผนการออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และรับคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2559  ในเวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
          ในการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์คิดค้น ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา หรือขอรับคำปรึกษาแนะนำด้านการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้มารับบริการ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
          ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)  โดยกรมฯ จะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ให้กับผู้ที่ยื่นคำขอกับหน่วย Mobile Unit โดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
 
***  รายละเอียดเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน (ตาม File ที่แนบ)
 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด