นายกให้คนไทยตื่นตัวรับประชาคมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกให้คนไทยตื่นตัวรับประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:30 น.

 อ่าน 1,365

นายกให้คนไทยตื่นตัวรับประชาคมอาเซียน

      พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชาคมอาเซียนเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.58ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ฝากคนไทยทุกคนตื่นตัวรับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาพร้อมกับปี 2559  ด้วยการเปิดโลกทัศน์ แสวงความรู้ และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของแต่ละคน และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม

     นายกฯ เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉพาะการสื่อสาร และเรียนรู้ภาษาอื่นเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วนอกจากนี้ รัฐบาลจะเร่งรัดพัฒนาฝีมือแรงงานให้แข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น โดยอาศัยข้อดีของการมีตลาดใหญ่ด้วยการหาความร่วมมือกับอาเซียน

    ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครอบคลุมทั้งการสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนาการศึกษา แรงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค เพื่อผลักดันศักยภาพที่มีอยู่ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ เช่นเดียวกับที่ล่าสุดยูเนสโกได้ประกาศให้ จ.ภูเก็ต เป็นเมืองวิทยาการด้านอาหาร The City of Gastronomy เมืองแรกของอาเซียน และเป็น 1 ใน 18 เมืองดังกล่าวของโลก ซึ่งจะทำให้ภูเก็ตมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจและต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวได้อีกหลากหลายประเภท

 

 

 

 

       พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ส่วนราชการบูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังให้มีการวางแผนที่ชัดเจนในระยะยาว เน้นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด