หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนชาวกรุงเก่า ร่วมพิฆาตยุงลาย เพื่อปลอดภัยจากโรคร้าย...ด้วยมาตรการ “5ส 3เก็บ 3โรค”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา