ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง จำนวน 18 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

ฺBig Cleaning Day ศูนย์ฝึกฯพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 2,811
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 3,260
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย

 อ่าน 3,210
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิธรรมรักษ์

 อ่าน 4,185
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมพัฒนาชีวิตเยาวชน

 อ่าน 3,088
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

 อ่าน 6,095
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

 อ่าน 5,205
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ศึกษาดูงาน

 อ่าน 3,784
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการทำเปลญวน

 อ่าน 4,752
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

แนะแนวการศึกษา

 อ่าน 2,719
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 4,121
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,486
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

 อ่าน 12,766
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 5,842
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด