ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557

ผู้เขียน:  ปิยธิดา เลิศสุรวัฒน์ จาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:07 น.

 อ่าน 5,045

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา กำหนดการจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติและครอบครัวสัมพันธ์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

-โดยท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-พิธีเปิดกรวยถวายพระพรและอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

-ข้าราชการ พนักงาน จนท. ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

-ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯอยุธยากล่าวรายงานพิธีถวายสัตย์ปฏิภาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

-ประธาน คณะเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองพร้อมเด็กและเยาวชน ร่วมเขียนทำความดีเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง /และมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ/พิธีกราบระลึกพระคุณพ่อ 

-การแสดงของเด็กและเยาวชน (ประกวดร้องเพลง)

-รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และการแสดงดนตรีโดยเด็กและเยาวชน

-กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็กและเยาวชน

-ปิดโครงการ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด