ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิธรรมรักษ์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิธรรมรักษ์

ผู้เขียน:  ปิยธิดา เลิศสุรวัฒน์ จาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:19 น.

 อ่าน 4,192

             เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๖ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชพระนครศรีอยุธยา จัดทัศนศึกษาดูงาน ณ วัดพระบาทน้ำพุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและรู้ถึงวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและโรคติดเชื้อเอดส์ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก-เยาวชนไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งการกระทำผิดคดีอื่นๆ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

    

   

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด