ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย

ผู้เขียน:  ปิยธิดา เลิศสุรวัฒน์ จาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:34 น.

 อ่าน 3,210

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการวันไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสสืบทอดและรักษาไว้ซึ่ีงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอีกทั้งแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชน       มิให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและกระทำความผิดซ้ำอีก นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยมีท่านผู้อำนวยการปภาดา มีชูเสพย์ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน

          ในการนี้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จึงถือโอกาสนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ"อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ถวายองค์ราชินี" โดยการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558  

          อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในการนี้ได้เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมกันสนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกๆ วันพฤหัสบดีของสัปดาห์อีกด้วย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด