ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11:13 น.

 อ่าน 3,132

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการ "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"            รุ่นที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่ยังปฏิบัติราชการอยู่ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติราชการให้เป็นผลดีแก่ส่วนราชการและระบบราชการโดยรวม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างข้าราชการ เพื่อสัมพันธภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นข้าราชการต่อไป กำหนดการจัดระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2556 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สามารถติดด่อสอบถามได้ที่  02-547-1799,089-103-4368  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด