ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวอบรม ประจำปี 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวอบรม ประจำปี 2558

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:11 น.

 อ่าน 5,192

         ด้วยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 ทั้งกรุงเทพและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 62 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 9 หลักสูตร) ในส่วนภูมิภาค รวม 6 จังหวัด จังหวัดละ 4-6 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต่างๆ ที่กำหนดขึ้น จะครอบคลุมหลายสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จาการฝึกอบรมไปใช่ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ ทั้งจากภายในและภายนอก ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละอียดของแต่ละหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้ารับการอบรมนั้น ได้จากที่ www.icess.tu.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที 02-61338205 , 02-6235072 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด