ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:54 น.

 อ่าน 5,247

              ด้วยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. ได้จัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการและผู้ที่สนใจทั่วไป ประจำปี 2558 จำนวน 4 หลักสุตร ดังนี้

          หลักสูตรที่ 1 การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนคำกล่าวและการนำเสนอในที่ประชุม

          หลักสูตรที่ 2 การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร

          หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ

          หลักสูตรที่ 4 บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของการเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มเติมและส่งแบบตอบรับ/การยืนยัน ได้ที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด