วันเด็กแห่งชาติ 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเด็กแห่งชาติ 2556

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 12:06 น.

 อ่าน 13,584

 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี

"รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"

 

โลโก้วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖

 

รัฐจ่อจัดเขียนเรียงความถึงนายกฯในวันเด็กเชิญชวน เด็กและเยาวชน ส่งเรียงความเข้าประกวด

นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการจัดงานวันเด็กว่า จะมีการจัดกิจกรรมการเขียนเรียงความถึง นายกรัฐมนตรี เรื่องดี ๆ ที่หนูอยากเล่า โดยกำหนดหัวข้อคือ "เด็กไทยใฝ่เรียนรู้" เพื่อให้เยาวชนมีการกล้าเขียน และกล้าบอกเล่านิทานที่ตัวเองสนใจ รวมถึง สิ่งที่ตัวเองต้องการเรียนรู้ให้แก่นายกรัฐมนตรีรับทราบ โดยจะแบ่งการจัดการประกวดเป็น ๓ ระดับ คือ ตั้งแต่อายุ ๖-๘ ปี ๙-๑๑ ปี และ ๑๒-๑๔ ปี ทั้งนี้จะเปิดรับผลงานตั้งแต่ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๔ ม.ค.๒๕๕๖ และประกาศผลตัดสินในวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๕๖

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๒๘๘-๔๒๐๐ โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกระดับละ ๒๐ คน จะได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน ร่วมกับ นายกรัฐมนตรีด้วย  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด