ขอเชิญเขียนเรียงความประกวด หัวข้อเรื่อง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเขียนเรียงความประกวด หัวข้อเรื่อง

ผู้เขียน:  ธัญลักษณ์ อาภรณ์เทวัญ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 12:14 น.

 อ่าน 12,171

            ด้วยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ       ณ ทำเนียบรัฐบาล  ประจำปี 2556  ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556  โดยมีนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการจัดงานฯ  ในการนี้  คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเขียนเรียงความถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องดีๆ ที่หนูอยากเล่า ในหัวข้อเรื่อง เด็กไทยใฝ่เรียนรู้ เพื่อให้เด็ก  และเยาวชน  ผู้เขียนเรียงความถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ  รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ถึงนายกรัฐมนตรี  จึงขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชนที่สนใจ อายุระหว่าง 6 – 14 ปี ส่งผลงานการเขียนเรียงความเข้าร่วมการประกวดตามกิจกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาจะแบ่ง  เป็น 3 ช่วงอายุ ดังนี้ 1. อายุ 6 – 8 ปี 2. อายุ 9 – 11 ปี และ 3. อายุ 12 – 14 ปี โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลลงในใบสมัครและแบบฟอร์มการเขียนเรียงความได้ที่ Facebook: th-.facebook.com/ ThaiKhuFah หรือ www.thaigov.go.th หรือหากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ สามารถเขียน      เรียงความลงบนกระดาษ A4 พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงบนกระดาษที่ใช้เขียนเรียงความ โดยส่งทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ ส่งแฟ็กซ์หมายเลข       0 - 2288 - 4489 - 90 และ e-mail : childrenday@thaigov.go.th ผู้สนใจสามารถส่งเรียงความ    ได้เพียง 1 ชิ้นงานเท่านั้น

ทั้งนี้ การเขียนเรียงความเข้าร่วมประกวดต้องเขียนด้วยลายมือของผู้เขียน ด้วยดินสอ หรือปากกาบนแบบฟอร์มที่กำหนด หรือเขียนลงบนกระดาษ A 4 จำนวน 1 หน้ากระดาษ หมดเขตส่งเรียงความวันที่ 4 มกราคม 2556 และประกาศผลการตัดสินเรียงความ ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 ทาง Facebook : th-th.facebook.com/ThaiKhuFah หรือ www.thaigov.go.th หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2288 - 4200

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด