โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานโยบายและการจัดการในหน่วยงานภาครัฐ"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานโยบายและการจัดการในหน่วยงานภาครัฐ"

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:19 น.

 อ่าน 6,153

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานโยบายและการจัดการในหน่วยงานภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 การจัดการแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณภาครัฐ ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2556 (ค่าลงทะเบียน 17,500บาท)

หลักสูตรที่ 2 การประเมินผลและความคุ้มค่าของแผนโครงการ ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2556 (ค่าลงทะเบียน 19,500 บาท

หลักสูตรที่ 3 การบริหารจัดการสู่รางวัลคุณภาพการจัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2556 (ค่าลงทะเบียน 19,500บาท)

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกาณ์มหาวิทยลัย โทร 02-218-7234-,02-218-7237 โทรสาร 02-254-1380


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด