มอบโล่เชิดชูเกียรติกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบโล่เชิดชูเกียรติกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 16:34 น.

 อ่าน 2,180

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือว่าเป็นเกียติอย่างสูงในฐานะที่ท่านเป็นพลังสำคัญในการสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างวัฒนธรรมที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ประชาชน)
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด