มทร.สุวรรณภูมิ จัดสัมมนาให้ความรู้อาเซียน ณ โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ เมื่อ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มทร.สุวรรณภูมิ จัดสัมมนาให้ความรู้อาเซียน ณ โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ เมื่อ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:27 น.

 อ่าน 2,011
      กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายแนะแนวประชาสัมพันธ์ “ศึกษาอาเซียน” ในระดับมัธยมศึกษามุ่งสู่ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ” โดยได้รับเกียรติจาก สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มาบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประกวดมีสเตอร์แอนมีสอาเซียนโดยให้ตัวแทนนักเรียนได้แต่งกายชุดประจำชาติ ๑๐ ประเทศอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับวัฒนธรรมการแต่งกายของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ” อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาพและจัดทำ : ธินินทร
ที่มาข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด