ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ แตรียมจัดประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน เมื่อ ๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ แตรียมจัดประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน เมื่อ ๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 11:28 น.

 อ่าน 1,572
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 
                     ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ๗ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อแสดงความร่วมมือในการสร้างกรอบแนวคิดและการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ “โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน the ASEAN Undergraduate Conference in Computing. AUC2 เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
ภาพ/ข้อมูล : วรพันธ์ สวส. จัดทำ : สุบิน
 
ที่มาข่าว :  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด