ศูนย์ศิลปาชีพจัดนิทรรศการรวมผ้าเอกลักษณ์ 10 ชาติอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ศิลปาชีพจัดนิทรรศการรวมผ้าเอกลักษณ์ 10 ชาติอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:06 น.

 อ่าน 1,821
ศูนย์ศิลปาชีพจัดนิทรรศการรวมผ้าเอกลักษณ์ 10 ชาติอาเซียน
 
     ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ จัดนิทรรศการผ้าอาเซียน "ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน" ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. – 20 ก.ย. 2558
 
     เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ ศ.ป.ป. กล่าวว่า เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อประชาชนทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ จัดนิทรรศการผ้าอาเซียน "ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน" ขึ้น โดยรวบรวมผ้าเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นจาก 10 ประเทศอาเซียนมาจัดแสดงกว่า 500 ชิ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  และเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี

 
     การจัดนิทรรศการผ้าและเครื่องแต่งกายของกลุ่มประเทศในอาเซียน ภายใต้ชื่อนิทรรศการ "ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน" มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ​ รวมทั้งเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าและเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของ ความเป็นชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนผู้สนใจในทุกวงการ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และรับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่มีความโยงใยระหว่างกันของกลุ่มชนในภูมิภาคอา เซียนแต่ครั้งในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน
 
     นางพิมพาพรรณ กล่าวต่อว่า ผ้าหรือเครื่องแต่งกาย นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชน ชาติไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดในภูมิภาคใดก็ตาม เป็นสิ่งที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติหรือประเทศ รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค วัฒนธรรมของผ้า หรือเครื่องแต่งกายของแต่ละประเทศในแต่ละกลุ่มชนนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงการ สืบทอดภูมิปัญญา ความเชื่อ วัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต ความประณีต และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนชาติ
 
    ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานนั้น ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ นิทรรศการภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในอาเซียน การจัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เช่น ชุดกุรง จากรัฐกลันตัน ตัดเย็บด้วยผ้าซองเก็ต หรือ ซงเค็ค ซึ่งเป็นผ้าทอยกด้วยเส้นทอง เสื้อกำมะหยี่ ใช้สำหรับบุตรหลานของผู้มีฐานะ หรือชั้นปกครอง กลุ่มชน ไทใหญ่ รัฐฉาน ของเมียนมา
 โดยผ้า และชุดเครื่องแต่งกายที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีจำนวนมากกว่า 500 ชิ้น เป็นผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศอย่างแท้จริง ทั้งที่เป็นผ้าหรือชุดเครื่องแต่งกายที่มีความเก่าโบราณมีอายุมากกว่า 150 ถึง 200 ปี
 
โดย :  ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 15 มิถุนายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด