จังหวัดตราดปล่อยคาราวานผลไม้สู่กรุงพนมเปญเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดตราดปล่อยคาราวานผลไม้สู่กรุงพนมเปญ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:04 น.

 อ่าน 2,580
จังหวัดตราดปล่อยคาราวานผลไม้สู่กรุงพนมเปญ
 

       (19 ก.ค. 58) บริเวณจุดผ่ายแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยคาราวานผลไม้ โดยใช้กลไกลสหกรณ์ขับเคลื่อน ในการนำผลไม้ที่ประกอบด้วยเงาะ มังคุด และลองกอง เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

       นาง สาวยาใจ ไวพยาบาล สหกรณ์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า การดำเนินการในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลังจากที่ได้มีการลงนามในข้อ ตกลงร่วมระหว่างสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตรจังหวัดตราด จำกัด กับผู้นำเข้าผลไม้ของราชอาณาจักรกัมพูชา ในการร่วมเป็นพันธมิตรในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตจากไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ภายใต้การประสานงานโดยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จึงได้มีการจัดให้มีพิธีปล่อยคาราวานผลไม้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยการใช้กลไกลสหกรณ์ในการแก้ไข ปัญหาสินค้าเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของชายแดน นับเป็นการสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ ทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของขบวนสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
 
       นาง สาวยาใจ ไวพยาบาล กล่าวอีกว่า ตลาดผลไม้ของราชอาณาจักรกัมพูชา นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความต้องการผลไม้จากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการเปิดโอกาส และเพิ่มช่องทางการตลาดในราชอาณาจักรกัมพูชา
 
 
ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด