อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผู้เขียน:  ชิชนาฏ ศารทประภา จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:30 น.

 อ่าน 3,315

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี ได้เปิดการอบรม "หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Suvarnabhumi Business Language Club (SB-LC)" เป็นการศึกษาแบบประยุกต์ โดยเน้นบรรยากาศที่สนุกสนาน ใช้เพลงและภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่ระดับ Level ที่ 1 มีการเรียนรู้แบบไม่ยาก สอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากต่างประเทศโดยตรง และมีผู้ช่วยสอนเป็นคนไทย ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการเรียน โดยแบ่งระดับการเรียนเป็น 10 Level ผู้ที่เรียนครบจะได้รับใบ CERTIFICATE ของ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจะเปิดรับผู้เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ

             1. กลุ่มวันธรรมดา                  ตั้งแต่เวลา 17.30-20.30 น.

             2. กลุ่มวันหยุดสุดสัปดาห์      ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

                     สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการสมัครเข้ารับการอบรมภายใน 31 สิงหาคม 2553 คือ ส่วนลดค่า     เล่าเรียนจาก 4,500 บาท เหลือ 3,000 บาท และให้สิทธิผู้สมัครเรียนเป็นสมาชิกของ Suvarnabhumi Business Language Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sbsrmutsb.ac.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด