การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองข้าวเม่า บริเวณวัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองข้าวเม่า บริเวณวัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:56 น.

 อ่าน 3,880

     ตามที่ได้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองข้าวเม่า ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาน้ำเน่าเสียเกิดจากคลองดังกล่าว โครงการชลประทานฯ ได้ปิดประตูระบายน้ำจึงทำให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ ประกอบกับในพื้นที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและมีชุมชนหนาแน่น รวมถึงพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรรม จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการชลประทานฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ สำนักงานประมงจังหวัดฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ อำเภออุทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สวนอุตสาหกรรมโรจนะ กู้ภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ร่วมประชุมหารือและบูรณาการร่วมกัน ณ วัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๕ น.                                   

     โดยร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้

     ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ได้นำ EM จำนวน ๕๐๐ ลิตร เพื่อช่วยปรับน้ำเสียและปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ในน้ำเพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำ

     ๒. โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำคลองกะมัง เพิ่มจากเดิม ๑๐ เซนติเมตร เป็น ๒๐ เซนติเมตร และเปิดประตูระบายน้ำคลองระพีพัฒน์ - คลองห้วยบ่า ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร และเพื่อดันน้ำเสียออกจากพื้นที่ รวมถึงนำรถจำนวน ๒ คัน มีเครื่องสูบน้ำติดตั้ง คันละ ๔ เครื่อง เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ 

     ๓. สำนักงานประมงจังหวัดฯ ร่วมกับกู้ภัยจังหวัดฯ จัดทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อนำไปเทในคลองปรับสภาพน้ำและเพิ่มออกซิเจน โดยวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๖๕๐ ลิตร รวมถึงเฝ้าระวังเพื่อเช็คค่าน้ำ ณ วัดโตนดเตี้ย ๒๔ ชั่วโมง

     ๔. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ได้ตรวจสอบค่าน้ำตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ พบว่า ค่าน้ำในคลองหน้าวัดโตนดเตี้ยมีออกซิเจนน้อยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต รวมถึงได้ตรวจสอบสภาพน้ำในคลองหน้าสวนอุตสาหกรรมโรจนะ พบค่าปกติ

     ๕. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ได้รับงบประมาณในการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX-๕C จำนวน ๔๘ เครื่อง ในพื้นที่อำเภออุทัยและอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะมีการติดตั้งทั้งหมด ๗ จุด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะติดตั้งที่วัดโตนดเตี้ยเป็นจุดแรกภายในเดือนตุลาคม

     ๖. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ได้สนับสนุนเครื่องทำน้ำพุ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อเพิ่มออกซิเจน ในน้ำบริเวณหน้าวัดโตนดเตี้ย

     ๗. เทศบาลตำบลอุทัย นำรถดับเพลิงมาสูบน้ำหมุนเวียนเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

     ๘. องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมรถดับเพลิงและเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

     ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งให้อำเภออุทัย เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน คาดว่าค่าของน้ำและปริมาณของออกซิเจนเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด