ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลากว่า 187,250 ตัว ตามโครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูปและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพเพื่อการบริโภคเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลากว่า 187,250 ตัว ตามโครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูปและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพเพื่อการบริโภค

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:21 น.

 อ่าน 1,403
ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลากว่า 187,250 ตัว ตามโครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูปและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพเพื่อการบริโภค เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ (10 พ.ย.58) ที่บริเวณท่าน้ำวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 187,250 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตามโครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูปและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพเพื่อการบริโภค กิจกรรมการผลิตปลาไทยเพื่อการบริโภค ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศในแหล่งน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะพันธุ์ปลาไทยพื้นเมือง ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้ในอนาคต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน นักเรียนเข้าร่วมกว่า 500 คน นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงประสบกับปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาหรือการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก หากยังฝืนทำนาต่อไปอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียต่างๆ ได้ จึงอยากให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการทำนา โดยเลือกเลี้ยงปลาที่ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตสั้น แต่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาช่อน หรือปลาสลิด เพื่อให้สามารถนำออกจำหน่ายได้เร็ว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าราคาขายปลาในปัจจุบันจะลดลง แต่หากมีการแปรรูปสินค้า ก็จะทำให้ได้ราคาที่สูงขึ้น ด้าน นายประมวล มีแป้น ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะมีการดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 4 ครั้ง ลงในแม่น้ำทั้ง 4 แห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำน้อย โดยตั้งเป้าปล่อยพันธุ์ปลาจำนวนทั้งสิ้นกว่า 750,000 ตัว ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด 9 ชนิด คือ ปลาตะเพียนขาว ปลากาดำ ปลาบึก ปลากราย ปลากะโห้ ปลากดคัง ปลาดุกอุย ปลาช่อน และปลาเทโพ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ต่อไปในอนาคต
ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มาของข่าว : -

ที่มาจาก NNT News RSS/XML Feed


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด