มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหัศจรรย์ สินค้าภาคกลางและตะวันออก"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหัศจรรย์ สินค้าภาคกลางและตะวันออก"

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:12 น.

 อ่าน 3,224

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหัศจรรย์สินค้าภาคกลางและตะวันออก” ในระหว่างวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณหน้า  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ถนนสายเอเชีย) ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความสามารถและองค์ความรู้เป็นนักการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และสร้างเครือข่ายเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์จากชุมชนเข้าสู่เวทีการตลาดสากล

2. เพื่อสร้างโอกาส ขยายและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP,OTOP Select สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ทีมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical indication : GI)     กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล (Halal) หรือสินค้าตามโครงการพระราชดำริต่างๆ ในเชิงพาณิชย์

3. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดการเรียนรู้ด้านการตลาด

4. เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการ

5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1 ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนกว่า 260 คูหา ประกอบด้วย

-          สินค้า OTOP, OTOP Select , OTOP 4-5 ดาว

-          ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้าผลไม้

-          ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย

-          กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical indication : GI)  

-          กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล (Halal) หรือมาตรฐานอื่นๆ 

-          สินค้าตามโครงการพระราชดำริ

2 การแสดงบนเวที/การสาธิต ต่างๆ มากมาย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงาน ชิมอาหารอร่อย เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาเป็นธรรม และชมการแสดงต่างๆ ภายในงาน มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหัศจรรย์สินค้าภาคกลางและตะวันออก” ในระหว่างวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ถนนสายเอเชีย) ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         โทรศัพท์ 0 3533 6525-7


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด