ครม. มีมติจัดทำและบันทึกความร่วมมือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน+3เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครม. มีมติจัดทำและบันทึกความร่วมมือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน+3

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:48 น.

 อ่าน 1,167

ครม.มีมติจัดทำและบันทึกความร่วมมือความร่วมมือ

ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน+3

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (Memorandum of Cooperation between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Governments of the People’s Republic of China, Japan and the Republic of Korea on Strengthening Tourism Cooperation)

     ร่างบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการเยี่ยมเยือนของ นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรับรองแผนงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของธุรกิจชุมชนและภาคส่วนอื่นด้านการท่อง เที่ยวในตลาดท่องเที่ยวนิทรรศการและเทศกาลท่องเที่ยว

      โดยเน้นย้ำถึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและสินค้าของคู่ภาคี รวมถึงการจัดทำตลาดร่วมด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้สำเร็จร่วมกัน โดย ศูนย์อาเซียน – จีน ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น และศูนย์อาเซียน – เกาหลี และการสื่อสารในสภาวะวิกฤติเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานด้านการ ท่องเที่ยว และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยว โดยแบ่งปันข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงเวลาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด