ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08:50 น.

 อ่าน 3,432

สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 8 หลักสูตร (รุ่นละ 25-30 คน) ดังนี้

1. หลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารจัดการการประชุมแบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 13

2. หลักสูตร "มิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. หลักสูตร "การจัดการความเสี่ยง" รุ่นที่ 3

4. หลักสูตร " CSR กับการสร้างภาพลักษณ์องค์การ" รุ่นที่ 3

5. หลักสูตร "การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 8

6. หลักสูตร "กลยุทธ์การให้บริการลูกค้าในสถานประกอบการ" รุ่นที่3

7. หลักสูตร "การคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีระบบ" รุ่นที่ 2

8. หลักสูตร "เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่2

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครทุกหลักสูตรได้ที่ www.training.nida.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด