คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวกินเอง ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวและท่องเที่ยวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวกินเอง ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวและท่องเที่ยว

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:59 น.

 อ่าน 2,538

นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์  คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวกินเอง ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวและท่องเที่ยว
จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   โดยมี  ดร.วิทยา   ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดโครงการฯ

 

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด