ประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:36 น.

 อ่าน 1,799

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 เรื่องขันติธรรมทางศาสนา ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นโดยมี พระมหาหรรษา ธัมมหาโส รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ผู้นำศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ ฮินดู เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ โดยวาระการประชุมเน้นเรื่องขันติธรรมทางศาสนา คือการอดทนต่อ

สิ่งต่างๆซึ่งบุคคลที่มีความอดทน ย่อมไม่มีอันตรายต่อใครๆ อดทนต่อการยากลำบาก อดทนต่อการตรากตรำ อดทนต่อความเจ็บใจ การอดทนนี้ทำให้เกิดความสงบสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง สร้างสติ และปัญญาเพื่อแก้ปัญหาสู่สันติภาพโลกในกลุ่มประชาคมอาเซี่ยนที่โรงแรมคลาสิก คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ข้อมูลจาก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด