โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสื่อสารภาษาอังกฤษ English for Career to AEC"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสื่อสารภาษาอังกฤษ English for Career to AEC"

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:00 น.

 อ่าน 9,315

   เนื่องด้วยศูนย์บริการวิชาการเพื่อสังคมและท้องถิ่น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำโครงการหลักสูตร "การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ/การสื่อสารทางระบบออนไลน์/การเขียนจดหมายราชการภาษาอังกฤษ/การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น English for Career to AEC" รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยจ่ายค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,800 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรัญญู มณีวงศ์ โทร 02-160-1190 หรือ 098-983-9098 หากผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบรายละเอียด กำหนดการ สถานที่ฝึกอบรม ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือสมัครผ่านเว็ปไซต์ได้ที่ www.iisl-ssru.com  หรือดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด