รายงานการตรวจราชการ ประจำเดืิอนสิงหาคม 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการตรวจราชการ ประจำเดืิอนสิงหาคม 2558

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:47 น.

 อ่าน 2,672

รายงานกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2558

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทเอกสารประกอบการตรวจราชการประจำเดือน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด