โครงการสัมมนาผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Chief Executive Forum)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Chief Executive Forum)

ผู้เขียน:  ชุมพล มงคลสาร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 14:28 น.

 อ่าน 3,236

  สำนักงานจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสัมมนาโครงการสัมมนาผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะทัศนคติ การแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งการเปดโอกาสให้แสดงเจตนารมณืร่วมกันในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติ นายวิทยา ผิวพ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธรีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร่วมเดินทางไป เรือนร่มไม้ รีสอร์ท อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 3 -4 กันยายน 2553 ร่วมกับการบรรยายพิเศษ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร โดยพระอาจารย์มานพ วัดพรหมจริยาวาส และเรื่องการนำองค์กรสู่ความสาเร็จ โดย ดร.สมบุญ บุญญาวนิชย์  เพื่อเป็นองค์ความรู้ แนวทางในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด