:: มทร.สุวรรณภูมิ :: ประกวดรถบุปผชาติ ร่วมงานสงกรานต์กรุงเก่า '54เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

:: มทร.สุวรรณภูมิ :: ประกวดรถบุปผชาติ ร่วมงานสงกรานต์กรุงเก่า '54

ผู้เขียน:  ชุลีพร ฟักฟูม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17:27 น.

 อ่าน 11,597

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ  นำคณะนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 ซึ่งจัดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554

ในการนี้ มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดจัดรถบุปผชาติและขบวนแห่


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด