:: มทร.สุวรรณภูมิ:: รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ป.โทเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

:: มทร.สุวรรณภูมิ:: รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ป.โท

ผู้เขียน:  ชุลีพร ฟักฟูม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:36 น.

 อ่าน 3,177
มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนการ ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ จำนวน 1 ทุน รับสมัครวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2554 ในเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) ศูนย์หันตรา สอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารงานบุคคล โทร.
0 3570 9103 ต่อ 7300 หรือ www.rmutsb.ac.th

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด