มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

ผู้เขียน:  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:22 น.

 อ่าน 23,807

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี ศูนย์หันตรา ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์นนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในเขตจังหวัดพื้นที่ให้บริการ ประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี สระบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท นครปฐม และสิงห์บุรี เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี รวม  6 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 26 เมษายน 2556 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์   035-709102-3  หรือ WWW.RMUTSB.AC.TH


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด