มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครสรรหาอธิการบดีคนใหม่เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครสรรหาอธิการบดีคนใหม่

ผู้เขียน:  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:05 น.

 อ่าน 3,561

 ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  หาสิตพานิชกุล) จะครบวาระที่สอง ในเดือนสิงหาคม 2556 จึงกำหนดให้มีการรับสมัครเพื่อสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 18 เมษายน 2556 โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา หรือทางไปรษณีย์ ส่งโดยวิธีการลงทะเบียน กำหนดวันสุดท้ายที่ส่งใบสมัครถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 3570 9083 โทรสาร . 0 3570 9105 หรือ www.rmutsb.ac.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด