โครงการเปิดค่ายอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการเปิดค่ายอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:23 น.

 อ่าน 3,896

โครงการเปิดค่ายอาเซียน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                                                    

                     

       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการเปิดค่ายอาเซียน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเจ้าพะยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักเรียนในเครือข่าย ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของสมาชิกประชาคมอาเซียน มีความตระหนักและยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและสังคมของประเทศต่างๆ ในสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก อ.มณฑล เงินหิรัญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ "ทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ และทีมงานวิทยากร เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเปิดนิทรรศการค่ายอาเซียน และกิจกรรมนันทนาการ นอกจากนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี เข้าร่วมโครงการและชมการแสดงของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด