สปส.อำนวยความสะดวก ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สปส.อำนวยความสะดวก ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17:15 น.

 อ่าน 3,741
                                                              ข่าวที่ 22 / 2554
 
เรื่อง สปส.อำนวยความสะดวก ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส
              สำนักประกันสังคม (สปส.) เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้ทำงานกับสถานประกอบการ หรือ  ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทุกสาขาอาชีพ สามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับทางสำนักงานประกันสังคมได้ โดยให้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับจำนวนเงินสมทบที่ส่งเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถมีหลักประกันในชีวิต
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยร่วมมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการให้ผู้ประกันตนให้สามารถชำระเงินสมทบ และเงินสมทบเพิ่มเติม (เงินออมเพิ่ม) ได้เฉพาะงวดเดือนปัจจุบันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยไม่รับชำระงวดเดือนย้อนหลัง เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสรับชำระเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระทันที โดยผู้ชำระเงินจ่ายค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระ ค่าเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทั่วประเทศ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งท่านสามารถประทับตราย้อนหลังในสมุดรับเงินสมทบ - สิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวก 
              หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย หมายเลข 035-800812-9 หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง)  
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด